شماره تماس 1: 66100473

شماره تماس 2: 66100476

ساعت کاری 8:00 الی 18:00

CSH6563-40P

CSH6563-40P

کمپرسور اسکرو بیتزر مدلی از  کمپرسور های بیتزر می باشد که

وزن 55 kg
ابعاد 50 × 100 mm
توان

55

گاز مبرد

R22

ظرفیت

آزمایش

آزمایش

پمپ آب خانگی با ست کنترل و مخزن انبساط

اندازه ها

آزمایش اندازه ها

آزمایش

مدلگاز مبردکاربرد
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZRR22/R407c/R134aتهویه مطبوع
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZPR410تهویه مطبوع
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZWR22/R407c/R134aهیت پمپ یا پمپ گرمایی
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZBR22/R404A/R507/R134aتبرید

There are no reviews yet.

Be the first to review “CSH6563-40P”